Kepemudaan

Jangan Sia-siakan Masa Mudamu!

Imam Ibnu Katsir -rahimahullah- berkata:

“Para Pemuda itu lebih cepat menerima kebenaran dan lebih mudah mendapat petunjuk pada jalan (kebenaran) daripada orang-orang yang sudah tua yang telah bebal dan tenggelam dalam agama yang bathil.

Oleh karena itu, dahulu mayoritas yang menerima seruan (dakwah) kepada Allah dan Rasulullah -shalallahu’alaihi wa sallam- adalah para Pemuda, sedangkan orang-orang tua kaum Kafir Quraisy, maka mayoritas mereka tetap pada agama mereka dan tidak masuk Islam kecuali hanya sedikit.”

–selesai nukilan- (Tafsir Ibnu Katsir, QS. Al Kahfi: 13-16)

%d blogger menyukai ini: